Skip to main content

Efteling maakt Making-Of van Danse Macabre

Zojuist heeft Efteling een heleboel nieuwe informatie gedeeld over de attractie Danse Macabre die het Spookslot zal vervangen. Het nieuwe ritsysteem belooft uniek in z’n soort te worden!

In de online video van Efteling wordt een spannende introductie in de geschiedenis van Danse Macabre weergegeven. Otto Charlatan gidst je door zijn nieuwste nederzetting in een bos hier niet ver vandaan. Samen met zijn vrouw Virginie leeft hij een reizigersbestaan onder begeleiding van hun draaiorgel Esmeralda. Dit muzikale erfstuk van Virginies familie vormt volgens Otto een belangrijk onderdeel in het tevreden stellen van de doden en het bestrijden van “het Onnoembare”. Samen willen de Charlatans deze duistere kracht aanvechten en alle bezoekers van Danse Macabre beschermen:

Nieuw ritsysteem

Naast de mysterieuze kennismaking met Otto, Virginie en hun dierenvrienden, onthult de video óók het nieuwe ritsysteem waarop Danse Macabre zal draaien. Remco van Hoek vertelt hoe gezocht werd naar een unieke beleving voor de nieuwe attractie. Samen met Intamin bedacht Efteling een nog onbestaand concept. “Het is misschien het best te omschrijven als een kruising tussen een dynamische thrillride en een spectaculaire show”, vertelt Remco. De grote draaischijf waarover al eerder geruchten de ronde deden, zal een diameter van maar liefst 18 meter hebben. Verder vormt hij de basis van zes kleinere, onafhankelijk draaiende cirkels waarop zich koorbanken bevinden. Met 18 bezoekersplekjes per bank, bedraagt de totale capaciteit van Danse Macabre 108 personen per rit. De Ingenieur Technisch Ontwerp vervolgt: “daarnaast kan de grote schijf zelf ook draaien, stijgen en dalen en zelfs in alle richtingen kantelen”.

Themagebied en Charlatans

Ook de wachtrij van en het nieuwe themagebied rondom de attractie beloven alvast te barsten van de griezelige elementen in de sfeer van het oude klooster. Niet alleen het imposante abdijgebouw, maar ook decorstukken, retail en horeca maken straks deel uit van de beleving. Daarnaast houdt de familie Charlatan bezoekers gezelschap. Wie graag alvast kennis met hen wil maken, kan dit! In de buurt van het bouwterrein vinden vanaf Winter Efteling shows met de lugubere personages en hun draaiorgel plaats. Wie niet ter plaatse kennis kan maken, kan zich online al verdiepen in het dagboek van Otto Charlatan.